obenrechts

Mangaka auswählen
Nana Kinuta

砧菜々

Erschienene Mangas:

- Fundbüro der Liebe (悪い子のためのわすれもの手帖, Warui Ko no Tame no Wasuremono Techou, 2009, 1 Band, ab 2012 bei Tokyopop) (Mangaka)